เตรียมตัวก่อน Drupal 10 เปิดตัว เดือนธันวาคม 2022

โปรแกรม Drupal รุ่นที่ 10 จะเปิดตัวรุ่นเสถียรในวันที่ 14 ธันวาคม 2022 หรืออีกประมาณหนึ่งเดือนนับจากวันนี้

สำหรับคนที่เตรียมจะใช้งาน Drupal เวอร์ชั่น 10 น่าจะต้องมีการเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมกับการทำงาน

Drupal 10 System requirements

Database

  • MariaDB 10.3.7+ หรือ MySQL/Percona 5.7.8+
  • PostgreSQL 12+ กับเปิด extension pg_trgm
  • SQLite 3.26+ กับเปิด extension json1

Web server

  • Apache
  • Nginx
  • Microsoft IIS

PHP

  • PHP 8.1.6+
  • ขนาด memory อย่างน้อย 64MB

Composer

  • Composer 2.3.6+

รายละเอียดข้างต้นเป็นเพียงความต้องการพื้นฐาน หากต้องการตรวจสอบทั้งหมดให้เข้าที่เว็บ Drupal.org | System requirements