วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

"เราไม่ได้ต่อสู้กับนายทุน แต่เรากำลังต่อสู้กับความคิดแบบนี้ ซึ่งมันซ่อนอยู่ภายใต้ความหลงหรือความอับจนทางสติปัญญา เป็นการต่อสู้ระหว่างสัจธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรม"

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

a dayweekly บันทึกไว้ในฉบับที่ 43 วันที่ 10-16 มีนาคม 2548 เผยแพร่อีกครั้งผ่านหนังสือ ร่วมรำลึก 100 วัน วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 13-15 มีนาคม 2551