ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ

ความขัดแย้งกับความรุนแรงมันเป็นคนละอย่างกัน มันไม่เหมือนกัน ถ้าพูดภาษาแบบยาโฆษณาสิว ก็คือว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ ก็คือ ถ้ารักจะมีสังคมแบบประชาธิปไตย คุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้ง คือแค่ว่าคุณเห็นต่างกัน ในเรื่องนโยบายทางการเมือง นโยบายเศรษฐกิจ หรือว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พวกนี้มันก็เห็นต่างกันจะสร้างเขื่อน ไม่สร้างเขื่อน อันนี้เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ ฉะนั้นนี่คือ conflict ...

ประจักษ์ ก้องกีรติ พูดคุยกับ ชูวัส-พิชญ์ ในรายการ บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา #30 ความรุนแรงในภาคประชาชน