มาตรา 1 อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

บางเรื่องนั้นมีเหตุแค่ส่วนหนึ่ง แล้วเอาส่วนนี้ไปทำลายส่วนทั้งหมด เหมือนกับการฟ้องว่า การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้การเลือกตั้งเมื่อ 23 ธ.ค. 50 ทั้งหมดเป็นโมฆะ นี่เป็นไปได้ยังไง เพราะนี่จะไปทำลายอำนาจอธิปไตยของปวงชนซึ่งสูงสุด ผมย้อนคิดกลับไปกลับมาแล้วเห็นว่า เราประสบปัญหาอย่างหนึ่งแน่นอนในทางประชาธิปไตย ปัญหานี้ จริงๆ เป็นเรื่องที่คณะราษฎรเขียนเอาไว้ใน มาตรา 1 ของธรรมนูญปกครองประเทศสยามชั่วคราว พ.ศ.2475 ที่ว่า "อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย" นี่คืออุดมการณ์ในการเปลี่ยนการปกครองจาก สมบูรณาญสิทธิราชย์ มาเป็น ประชาธิปไตย วันนี้คุณค่าตรงนี้มันไม่มีเลย มันหายไปหมด หายไปในนามของ "คุณธรรม" ที่เข้ามาทำลายแก่นตรงนี้ ผมว่าเราต้องกลับมาเอาตรงนี้เป็นหลักก่อน แล้วสิ่งไม่ดีก็ขจัดกันไปตามกลไกตามวิธีการของมัน แล้วบางเรื่องที่ต้องใช้เวลา ก็ต้องปล่อยให้มันเดินไปตามการพัฒนาของมัน อย่าไปตัดตอน ให้สังคมมีบทเรียน สังคมเลือกผู้ปกครองที่ผิด ให้เขาได้รับรู้ว่าเขาเลือกผู้ปกครองที่ผิด สักวันหนึ่งสังคมจะเข้มแข็งขึ้น 

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชาไท สัมภาษณ์ (เผยแพร่ 24 ม.ค. 2551) 

---- ดูเพิ่ม: พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475