Skip to main content
สรุปราคา เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 6, 6s, 7 คิดค่าบริการ 1,000 บาท

จากปัญหาที่ Apple ออกมายอมรับว่า ได้ทำการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ ให้ความเร็วของโทรศัพท์มือถือ iPhone (รุ่นใหม่ -- iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus) มีความเร็วชิพช้าลง (เครื่องอืด) เมื่อตรวจสอบพบว่าแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพ (เก็บพลังงานได้น้อยลง)

poakpong Wed, 2018-01-03 - 05:36
รวมแอพ Android ใช้ครั้งเดียว (สำหรับมือถือ Android เครื่องใหม่)

เมื่อเริ่มใช้งานมือถือ Android เครื่องใหม่ มักจะมีแอพจำนวนหนึ่งที่จะถูกติดตั้งและมีการเรียกใช้งานเพียงแค่ครั้งเดียว (หรือถูกเรียกใช้งานเฉพาะในช่วงแรกๆ) ของการใช้งานมือถือ หลังจากนั้นจะก็ไม่ค่อยได้เปิดใช้อีก

รวมแอพ Android ที่เปิดใช้งานครั้งเดียว (สำหรับมือถือ Android เครื่องใหม่)

  • CPU-Z
  • MultiTouch Tester
  • SMS Backup & Restore
  • Speedtest.net
poakpong Thu, 2016-08-11 - 16:07
Subscribe to CPU