10 checklist should be do after drupal installed

ตอนแรกตั้งชื่อภาษาไทยเอาไว้ว่า "10 ข้อควรทำ หลังติดตั้ง drupal สำเร็จ" แต่เพื่อความเท่ จึงทำการแปลหัวข้อเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่ง ฮา...

  1. ตั้งค่า cron job ให้กับเซิร์ฟเวอร์ แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขไฟล์ cron ได้ แนะนำให้ใช้ module ชื่อ poormanscron ช่วยได้เยอะ
  2. ตรวจสอบ file system ว่ามีการสร้างโฟลเดอร์ต่างๆ ที่จำเป็นของระบบครบแล้วหรือยัง
  3. ปรับแต่ง input format จากค่าพื้นฐาน filter html ให้เป็น full html เพื่อความสะดวกในการโพสต์ข้อมูล html ในอนาคต แต่หากต้องการให้แต่ละกลุ่มของผู้ใช้ เข้าถึง input format ได้ต่างกัน แนะนำให้ใช้ module ชื่อ better formats
  4. กำหนดสิทธิพื้นฐาน permissions ของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม เช่น authenticated user สามารถสร้างเนื้อหา story, page ได้หรือไม่ หรือ anonymous user สามารถมองเห็น รวมถึงแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่
  5. กำหนดสิทธิ user settings ในการสมัครสมาชิก และข้อความในอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ โดยพื้นฐานระบบจะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ได้ทันที และระบบจะส่งข้อความพื้นฐาน(เป็นภาษาอังกฤษ) ไปยังอีเมลของผู้สมัคร -- ซึ่งในส่วนนี้เราสามารถกำหนดสิทธิสำหรับสมาชิกใหม่ว่า ให้เฉพาะ admin เป็นผู้สร้างบัญชีใหม่เท่านั้น หรือว่าสมาชิกใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลเสียก่อนถึงจะเริ่มใช้งานได้
  6. ปรับแต่งฟอร์มการแสดงความคิดเห็น comment settings ในแต่ละ content types เช่น เลือกรูปแบบธรรมดา หรือรูปแบบลำดับขั้น กำหนดการเรียงลำดับจากใหม่ไปเก่า ซ่อนหรือแสดงฟอร์มหัวข้อความคิดเห็น เลือกให้แบบฟอร์มแสดงอยู่ต่อท้ายเนื้อหาหรือต้องเปิดหน้าเว็บเพจใหม่ รวมทั้งกำหนดว่าผู้ใช้ขาจรจะต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้าง -- ในกรณีอนุญาตให้ผู้ไม่ได้ลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นได้
  7. เปิด module ที่จำเป็นเพิ่มเติม เช่น path -- สำหรับสร้าง alias urls -- และ contact -- สำหรับเป็นหน้าเว็บเพจให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์
  8. หากเปิดใช้งาน module ชื่อ statistics เพื่อเก็บสถิติผู้ใช้งานในเว็บไซต์ จงอย่าลืมเปิดให้ทำงานในเมนู access log settings ว่าให้เก็บข้อมูลอะไรบ้าง ในระยะเวลาเท่าไหร่
  9. หมั่นตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบ status report อย่างสม่ำเสมอ
  10. และเพื่อให้ระบบของเราทันสมัยอยู่เสมอ ควรกำหนดให้ drupal ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการอัพเดท -- ทั้งตัว drupal และ module ที่ใช้งาน -- สามารถเพิ่มรายการอีเมลได้ที่ settings ในส่วน available updates