Drupal Theme: FarmWork

Node: Drupal 6.x FarmWork theme modified from Framework 2.6 original

แจกธีมดัดแปลง

เนื่องจากต้องจัดทำเว็บด้วย Drupal เป็นประจำ โดยส่วนใหญ่เริ่มทำธีมใหม่หมด และเกือบทั้งหมดเลือกใช้ธีม Framework เป็นพื้นฐานของการเริ่มทำงาน สำหรับธีม Framework แท้ๆ มันมีหลายอย่าง ที่ไม่ค่อยถูกใจ ซึ่งทำให้มีการแก้ไขธีมเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยู่แ้ล้ว เลยคิดว่าเอามาเผยแพร่ให้คนอื่นเอาไปใช้งานได้เลย ก็น่าจะสะดวกมากขึ้น (สำหรับเว็บทดลอง คิดว่าส่วนที่ดัดแปลงไว้ น่าจะพอใช้งานได้ทันที)

เลยตั้งชื่อล้อเลียนต้นฉบับว่า FarmWork โดยดัดแปลงให้เข้ากับจริต(ของผมเอง)ให้มากขึ้น

คุณสมบัติดัดแปลงใน FarmWork

  • เพิ่ม regions : Top, Special และ Center เข้าไปในธีม
  • เพิ่มคำสั่ง PHP ในไฟล์ template.php สำหรับรองรับการสร้างธีมในไฟล์ page-name.tpl.php ให้ใช้งานได้ทันที
  • เพิ่มไฟล์ page-special.tpl.php ในธีม และแก้ไขโค้ดเรียบร้อย ซึ่งสามารถสร้างหน้า /special เป็นหน้าพิเศษได้เลย
  • ขยายขนาด side-bar ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
  • ปรับขนาดตัวอักษรในเว็บให้เป็นขนาด 100% (จากเดิม 80%)
  • ปรับสีพื้นหลังของเว็บเป็นสีเทา และกรอบเนื้อหาให้พื้นหลังเป็นสีขาว

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดธีม FarmWork สำหรับ Drupal 6.x เวอร์ชั่น 2010-02 คลิกที่นี่ FarmWork-6.x-2010-02

ติดต่อสอบถาม

  • หากเป็นปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติดัดแปลงของ FarmWork (ดูจากรายละเอียดข้างต้น) ติดต่อได้ที่บล็อกนี้ หรืออีเมลของปกป้อง
  • แต่ถ้าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ Framework ผู้ใช้สามารถติดต่อโดยตรงไปที่ drupal.org/project/framework