ตัวอย่างเว็บไทยที่ใช้ Drupal เป็นพื้นฐานในการทำเว็บ

นั่งหาเว็บคนไทยที่ทำด้วย drupal เอามาเป็นรูปประกอบ คอร์สพิเศษ สอนทำเว็บ สอนเขียนเว็บ พบเว็บไทยที่ใช้ drupal ก็มีพอสมควร ถูกใช้งานในหลายลักษณะ เว็บบล็อก เว็บส่วนตัว เว็บองค์กร เว็บบริษัท เว็บหน่วยงาน เว็บราชการ เว็บห้องสมุด หลายหลากจริงๆ

ตัวอย่างเว็บไทย เว็บบริษัท ที่ทำด้วย drupal

บริษัท ชัยฤทธิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด : http://www.chaiyarittextile.com

ตัวอย่างเว็บไทย ทำด้วย drupal

ตัวอย่างเว็บไทย เว็บหน่วยงาน ที่ทำด้วย drupal

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน : http://ilaw.or.th

ตัวอย่างเว็บไทย ทำด้วย drupal

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : http://library.cmu.ac.th/cmul

ตัวอย่างเว็บไทย ทำด้วย drupal

สภาการพยาบาล : http://www.tnc.or.th

ตัวอย่างเว็บไทย ทำด้วย drupal

 

ตัวอย่างเว็บไทย เว็บบอร์ด ที่ทำด้วย drupal

เว็บบอร์ด คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : http://std.eng.src.ku.ac.th

ตัวอย่างเว็บไทย ทำด้วย drupal

และสำหรับผู้ที่สนใจเรียนการทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม drupal สามารถสอบถามข้อมูล หลักสูตร สอนทำเว็บ สอนเขียนเว็บ ด้วยโปรแกรม drupal ได้ตามลิงก์นะครับ