วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 4 – Taxonomy, Vocabulary & Terms

ส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำเว็บด้วย Drupal 7 คือการใช้งาน Taxonomy ที่ช่วยในการจัดระเบียบเนื้อหาว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหนหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง ตามคำอธิบายที่เขียนกำกับไว้ว่า Manage tagging, categorization, and classification of your content

การเข้าถึง Taxonomy เข้าผ่านทางเมนู Structure ในแถบ Toolbar (ด้านบนสุด สีดำ) และเลือกหัวข้อ Taxonomy

manage taxonomy in drupal 7

การทำงานของ Taxonomy ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Vocabulary และ Terms กล่าวคือ Vocabulary เปรียบเสมือนกล่องเก็บข้อมูล และ Terms เป็นข้อมูลที่อยู่ในกล่อง เช่น เราสร้าง Vocabulary ชื่อ "Category" และมี Terms ใช้งาน 3 อัน ชื่อ "ข่าว, บทความ และ สัมภาษณ์"

 • Category (Vocabulary)
  • ข่าว (Terms)
  • บทความ (Terms)
  • สัมภาษณ์ (Terms)

จากการที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ Drupal 7 จะอนุญาตให้เราสร้าง Vocabulary ได้ไม่จำกัด เพื่อเตรียมไว้สำหรับใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เรามี

โดยพื้นฐานแล้ว Drupal 7 จะสร้าง Taxonomy ชุดแรก ใช้ชื่อ Vocabulary ว่า "Tags" เราจะเจอช่องใส่ Tags อันนี้ได้ในชนิดเนื้อหา Article (กล่าวถึงไปแล้วในตอนที่ 2)

vocabulary in drupal 7

สร้าง Vocabulary ชุดใหม่

ในการสร้าง Vocabulary ชุดใหม่ สามารถคลิกที่ + Add vocabulary หน้าเพจจะแสดงแบบฟอร์มให้เราใส่ข้อมูล 2 อย่าง

 • Name - ชื่อของ Vocabulary
 • Description - คำอธิบาย Vocabulary

add new vocabulary in drupal 7

เพิ่ม Terms เข้าใน Vocabulary

หลังจากเราสร้าง Vocabulary ชุดใหม่เสร็จแล้ว ก็สามารถคลิกลิงก์ list terms เพื่อเรียกดูรายการของ Terms ทั้งหมดใน Vocabulary นั้นๆ และคลิกลิงก์ add terms เพื่อเพิ่ม Terms ใหม่

list of vocabulary in drupal 7

แบบฟอร์มสำหรับ add terms จะประกอบด้วย

 • Name - ชื่อของ Terms
 • Description - คำอธิบาย Terms
 • URL alias - เป็นการกำหนด URL เฉพาะให้กับ Terms นี้ หากเราไม่ได้กำหนด URL alias โดยพื้นฐานแต่ละ Terms จะใช้ URL ของระบบดังนี้ /taxonomy/term/1 (ตัวเลขต่อท้ายเป็นตัวเลข Terms ID)

add new terms

ทั้งนี้เรายังสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของ Terms ได้จากเมนู Relations ได้อีกด้วย

 • Parent terms - ลำดับชั้นของ Terms
 • Weight - ลำดับในการแสดงผล (เรียงจากตัวเลขน้อยลงไปหามาก)

relations of terms in drupal 7