สอนทำเว็บ

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 6 – วิธีติดตั้ง Modules

การเพิ่มฟังก์ชั่นให้กับ Drupal เราสามารถเลือกใช้งาน Modules ต่างๆ ตามที่เราต้องการ เพื่อเอามาปรับเสริมใช้งานในเว็บไซต์ของเรา เช่น ตัวเก็บสถิติคนเข้าชมเว็บไซต์, ตัวช่วยในการสร้าง URL alias แบบอัตโนมัติ หรือแม้แต่ Views ในส่วนของการแสดงข้อมูล เป็นต้น

การติดตั้ง Modules ทำได้ 2 วิธี คือ Upload และ Online

วิธีติดตั้ง Modules แบบ Upload

เริ่มต้นด้วยการค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์ .tar.gz หรือ .zip จากเว็บ Drupal.org หรือจากที่อื่นๆ นำมาขยายไฟล์ออก แล้วนำมา Upload ผ่านโปรแกรม FTP เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์

poakpong Fri, 2012-05-04 - 23:53

เตรียมความพร้อมก่อนเรียน "สอนทำเว็บ" ด้วย drupal กับปกป้อง

อุปสรรคที่พบบ่อยอย่างหนึ่งของผู้ที่มาเรียน สอนทำเว็บ ด้วย drupal กับปกป้อง คือผู้เรียนมีความตั้งใจเต็มเปี่ยม แต่ขาดการเตรียมพร้อมในการทำงานกับเว็บไซต์ ทำให้อาจจะต้องเสียเวลาในช่วงแรกในการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม FTP ที่ใช้สำหรับคัดลอกถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของเราไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บโฮสติ้ง หรือโปรแกรม Text Editor สำหรับช่วยในการแก้ไขโค้ดในบางจุดทำได้สะดวกมากขึ้น (โปรแกรม Notepad ที่มีอยู่ในเครื่อง Windows ไม่เอื้ออำนวยให้ใช้ในงานทำแก้ไขโค้ดของเว็บไซต์)

FTP FileZilla

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 5 – สร้างและแก้ไข Basic page

Basic page ใน Drupal 7 คือหน้าเว็บเพจที่จะใช้งานในลักษณะหน้าเนื้อหาตายตัว ไม่อ้างอิงกับเวลา (ไม่เหมือนข่าว หรือเนื้อหาบล็อก) มักจะใช้ Basic page สำหร้าบหน้าที่เราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในบ่อย เช่น About us หรือหน้าประกาศโฆษณาพิเศษ เป็นต้น

สร้าง Basic Page ใหม่

การสร้าง Basic page ใหม่ ให้เลือกเมนู Add content และคลิกหัวข้อ Basic page

ตัวอย่างเว็บไทยที่ใช้ Drupal เป็นพื้นฐานในการทำเว็บ (ตอนที่ 2)

ต่อเนื่องจากบล็อกเมื่อกี้ "ตัวอย่างเว็บไทยที่ใช้ drupal เป็นพื้นฐานในการทำเว็บ" ยังมีเว็บอีกจำนวนหนึ่งที่อยากนำเสนอ ว่าเว็บเหล่านี้ก็ขับเคลื่อนด้วยพลังของ drupal อยู่เบื้องหลังเช่นกัน

ตัวอย่างเว็บไทย เว็บสาระบันเทิง ที่ทำด้วย drupal

ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ : http://www.thailandsgottalent.tv/home

สอนทำเว็บ ตัวอย่างเว็บ drupal

ตัวอย่างเว็บไทยที่ใช้ Drupal เป็นพื้นฐานในการทำเว็บ

นั่งหาเว็บคนไทยที่ทำด้วย drupal เอามาเป็นรูปประกอบ คอร์สพิเศษ สอนทำเว็บ สอนเขียนเว็บ พบเว็บไทยที่ใช้ drupal ก็มีพอสมควร ถูกใช้งานในหลายลักษณะ เว็บบล็อก เว็บส่วนตัว เว็บองค์กร เว็บบริษัท เว็บหน่วยงาน เว็บราชการ เว็บห้องสมุด หลายหลากจริงๆ

ตัวอย่างเว็บไทย เว็บบริษัท ที่ทำด้วย drupal

บริษัท ชัยฤทธิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด : http://www.chaiyarittextile.com

ตัวอย่างเว็บไทย ทำด้วย drupal

Subscribe to สอนทำเว็บ