วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 3 – แก้ไขเนื้อหาที่สร้างไปแล้ว

หลังจากที่เรารู้วิธีการสร้างเนื้อหาใหม่ใน Drupal 7 กันแล้ว ก็ต้องมีบ้างที่เราอาจจะสร้างผิด หรือพิมพ์อะไรในบทความผิด หรืออยากจะแก้ไขอะไรในเนื้อหาที่สร้างไปแล้ว ก็เลือกที่เมนู Content ในแถบ Toolbar ด้านบน จะมี List ของเนื้อหาที่เราเคยสร้างไว้ทั้งหมดปรากฎขึ้นมา

All content in drupal 7

ภายในหน้ารายการเนื้อหาทั้งหมดของ Drupal 7 จะรวมข้อมูลในทุกชนิดเนื้อหา ทุก Content types เรียงตามลำดับเวลาแก้ไขล่าสุด โดยบอกข้อมูลของเนื้อหาแต่ละชิ้น

 • Title - ชื่อเรื่อง
 • Type - ชนิดเนื้อหา
 • Author - ชื่อผู้โพสต์
 • Status - สถานะของเนื้อหา
 • Updated - วันที่แก้ไขล่าสุด
 • Operations - แก้ไข / ลบ

list of content in drupal 7

ซึ่งในการเรียกดูข้อมูล เราสามารถใช้ Filter (ตัวกรอง) เพื่อกำหนดให้แสดงเฉพาะเนื้อหาที่ต้องการได้

filter content in drupal 7

ตัวกรอกที่มีให้เลือกใช้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

Status - สถานะของเนื้อหา

 • any - ทุกสถานะ
 • published - เผยแพร่
 • not published - ไม่เผยแพร่
 • promoted - นำเสนอในหน้าแรก
 • not promoted - ไม่ถูกนำเสนอในหน้าแรก
 • sticky - ปักหมุดไว้ด้านบน
 • not sticky - ไม่ถูกปักหมุด

content status in drupal 7

Type - ชนิดของเนื้อหา

 • any - ทุกชนิด
 • Article
 • Basic page

content types in drupal 7

การลบเนื้อหา

ในการลบเนื้อหาภายใน Drupal 7 จะเป็นการลบออกจากฐานข้อมูลโดยตรง ไม่มีระบบ Trash (ถังขยะ) เหมือนใน CMS บางยี่ห้อ หากต้องการเก็บเนื้อหาไว้ ในกรณีที่อาจจำเป็นต้องใช้ในอนาคต ควรเลือก not published แทน

เมื่อเราคลิก Delete ทางด้านขวาของแต่ละหัวข้อ ระบบจะถามว่า "Are you sure want to delete *ชื่อหัวข้อ* ?" แน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบเนื้อหาชิ้นนี้ หากต้องการลบให้กดปุ่ม Delete ได้ทันที

are you sure you want to delete

แก้ไขครั้งละหลายบทความ

ใน Drupal 7 เราสามารถเลือกติ๊ก checkbox ได้ว่าเราจะแก้ไขบทความไหนบ้าง แล้วหลังจากนั้นก็ไปเลือกที่ Update options

update options

คำสั่งที่สามารถใช้พร้อมกันคราวละหลายบทความ ได้แก่

 • Publish selected content - เผยแพร่
 • Unpublish selected content - ไม่เผยแพร่
 • Promote selected content to front page - นำเสนอในหน้าแรก
 • Demote selected content from front page - เอาออกจากการนำเสนอในหน้าแรก
 • Make selected content sticky - ทำการปักหมุด
 • Make selected content not sticky - ทำการยกเลิกปักหมุด
 • Delete selected content - ลบ

options list to update content in drupal 7

เมื่อเลือกแล้วก็กดปุ่ม Update เป็นอันเสร็จกระบวนการ