Skip to main content

สรุปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Drupal 9.0.3

สำหรับการติดตั้งโปรแกรม Drupal 9.0.3 มีขั้นตอนการติดตั้งคล้ายกับ Drupal 7.x และ Drupal 8.x คือหลังจากแตกไฟล์ .tar.gz หรือไฟล์ .zip ไว้ที่ /root โฟลเดอร์ (หรือในโฟลเดอร์ที่ต้องการใช้งาน) จากนั้นก็เปิดหน้าเว็บในเบราว์เซอร์เพื่อใส่รายละเอียดฐานข้อมูลตามปกติ

สรุปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Drupal 9.0.3

1. ขั้นแรก เลือกภาษาที่จะใช้งาน

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 6 – วิธีติดตั้ง Modules

การเพิ่มฟังก์ชั่นให้กับ Drupal เราสามารถเลือกใช้งาน Modules ต่างๆ ตามที่เราต้องการ เพื่อเอามาปรับเสริมใช้งานในเว็บไซต์ของเรา เช่น ตัวเก็บสถิติคนเข้าชมเว็บไซต์, ตัวช่วยในการสร้าง URL alias แบบอัตโนมัติ หรือแม้แต่ Views ในส่วนของการแสดงข้อมูล เป็นต้น

การติดตั้ง Modules ทำได้ 2 วิธี คือ Upload และ Online

วิธีติดตั้ง Modules แบบ Upload

เริ่มต้นด้วยการค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์ .tar.gz หรือ .zip จากเว็บ Drupal.org หรือจากที่อื่นๆ นำมาขยายไฟล์ออก แล้วนำมา Upload ผ่านโปรแกรม FTP เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 5 – สร้างและแก้ไข Basic page

Basic page ใน Drupal 7 คือหน้าเว็บเพจที่จะใช้งานในลักษณะหน้าเนื้อหาตายตัว ไม่อ้างอิงกับเวลา (ไม่เหมือนข่าว หรือเนื้อหาบล็อก) มักจะใช้ Basic page สำหร้าบหน้าที่เราไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในบ่อย เช่น About us หรือหน้าประกาศโฆษณาพิเศษ เป็นต้น

สร้าง Basic Page ใหม่

การสร้าง Basic page ใหม่ ให้เลือกเมนู Add content และคลิกหัวข้อ Basic page

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 4 – Taxonomy, Vocabulary & Terms

ส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นพื้นฐานของการทำเว็บด้วย Drupal 7 คือการใช้งาน Taxonomy ที่ช่วยในการจัดระเบียบเนื้อหาว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหนหรือมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง ตามคำอธิบายที่เขียนกำกับไว้ว่า Manage tagging, categorization, and classification of your content

การเข้าถึง Taxonomy เข้าผ่านทางเมนู Structure ในแถบ Toolbar (ด้านบนสุด สีดำ) และเลือกหัวข้อ Taxonomy

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 3 – แก้ไขเนื้อหาที่สร้างไปแล้ว

หลังจากที่เรารู้วิธีการสร้างเนื้อหาใหม่ใน Drupal 7 กันแล้ว ก็ต้องมีบ้างที่เราอาจจะสร้างผิด หรือพิมพ์อะไรในบทความผิด หรืออยากจะแก้ไขอะไรในเนื้อหาที่สร้างไปแล้ว ก็เลือกที่เมนู Content ในแถบ Toolbar ด้านบน จะมี List ของเนื้อหาที่เราเคยสร้างไว้ทั้งหมดปรากฎขึ้นมา

All content in drupal 7

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 2 – การสร้างเนื้อหา

ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเนื้อหาใน Drupal 7 ต้องทำความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของ Drupal เล็กน้อย กล่าวคือ เนื้อหา(เกือบ)ทั้งหมดที่เราเพิ่มเข้าไปในระบบ จะถูกเรียกว่า Node (โหนด) โดยแต่ละ Node จะเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ประกอบด้วย Title (หัวข้อ) และ Body (รายละเอียด) ซึ่งเราสามารถเพิ่มช่องเก็บข้อมูลอื่นๆ ประกอบ Node ได้อีก (จะกล่าวถึงในภายหลัง) โดยแต่ละโหนดจะถูกเรียกใช้ผ่าน URL path ของระบบ เช่น /node/1 เป็นต้น

basic node path in drupal 7

นอกจากนี้ ระบบ Node ใน Drupal 7 จะบันทึกผูกกับชนิดของเนื้อหา Content types อีกด้วย ซึ่งโดยค่าพื้นฐาน Drupal 7 จะกำหนดชนิดเนื้อหา Content types มาให้ 2 อย่าง

  • Article – ใช้สำหรับสร้างเนื้อหาที่อ้างอิงกับเวลา เช่น ข่าว, ประกาศประชาสัมพันธ์ หรือ บล็อก
  • Basic page – ใช้สำหรับสร้างเนื้อหาคงที่ เช่น หน้าเพจ "เกี่ยวกับเรา"

ซึ่งหากเราต้องการสร้างชนิดเนื้อหาเพิ่มเติม ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่เมนู Structure > Content types และ Add content type

basic content types in drupal 7

วิธีใช้ Drupal ตอนที่ 1 – Toolbar, Shortcut & Dashboard

วิธีใช้ Drupal 7 จะเปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชั่น 6 พอสมควร เพราะมีส่วนของ Toolbar, Shortcut และ Dashboard (แสดงผลแบบ Overlay) เพิ่มเข้ามา เพื่อช่วยให้เราสามารถแยกการจัดการระหว่างหน้าบ้าน (หน้าแสดงข้อมูล) และหลังบ้าน (จัดการข้อมูลในระบบ) ซึ่งการที่เราจะเข้าถึงส่วนของ Toolbar, Shortcut และ Dashboard ได้นั้น เราสามารถเข้าได้โดย

ถ้าลง Drupal 7 แล้วยังไม่ได้เปลี่ยน Theme ในส่วนของหน้าแรก ทางซ้ายมือจะมีช่องสำหรับ Username และ Password

Subscribe to วิธีใช้ Drupal