สรุปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Drupal 9.0.3

สำหรับการติดตั้งโปรแกรม Drupal 9.0.3 มีขั้นตอนการติดตั้งคล้ายกับ Drupal 7.x และ Drupal 8.x คือหลังจากแตกไฟล์ .tar.gz หรือไฟล์ .zip ไว้ที่ /root โฟลเดอร์ (หรือในโฟลเดอร์ที่ต้องการใช้งาน) จากนั้นก็เปิดหน้าเว็บในเบราว์เซอร์เพื่อใส่รายละเอียดฐานข้อมูลตามปกติ

สรุปขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Drupal 9.0.3

1. ขั้นแรก เลือกภาษาที่จะใช้งาน

2. เลือกโปรไฟล์การติดตั้ง

3. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มติดตั้งระบบ

ในบางครั้งโปรแกรมส่วนเสริมของ PHP ยังติดตั้งไม่ครบ เช่น php-xml, php-mbstring เป็นต้น

4. ใส่รายละเอียดฐานข้อมูล

5. รอการติดตั้ง

6. ใส่ข้อมูลเว็บไซต์

7. ติดตั้ง Drupal 9 เรียบร้อย

9. ตรวจสอบความพร้อมของระบบ

หากการติดตั้ง Drupal 9.0.3 ไม่ติดปัญหา ก็จะเหลือแค่การตั้งค่าความปลอดภัย โดยกำหนด trusted_host กำหนด URL ที่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล