เทคนิคการปรับแต่ง ช่องวิดีโอ YouTube ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชม และจำนวนสมาชิก

เว็บไซต์ YouTube เป็นช่องทางเผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบวิดีโอที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโลกของการแบ่งปันเนื้อหาในปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่ใช้ YouTube ในการแผยแพร่ วิดีโอผลงาน กิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องเรียนรู้คุณสมบัติของ YouTube ให้มากที่สุดเพื่อปรับปรุงให้ช่องวิดีโอ YouTube มีจำนวนผู้ชม และสมาชิกที่มากขึ้น

เทคนิคการปรับแต่ง ช่องวิดีโอ YouTube ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มจำนวนผู้ชม และจำนวนสมาชิก

 • ตั้งชื่อวิดีโอ YouTube ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าสนใจ
 • เขียนคำอธิบายวิดีโอ เพื่อบอกผู้ชมว่าวิดีโอที่กำลังเปิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร พร้อมทั้งใส่ Hashtag ด้วยเสมอ
 • ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง ไว้ด้วยเสมอ เมื่อผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติม จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เตรียมไว้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เนื้อข่าวที่เกี่ยวข้อง, เว็บไซต์ หรือ ช่อง YouTube
 • ใส่คำสำคัญในช่อง Tags ให้ครอบคลุมมากที่สุด
 • สร้าง Playlist ให้กับ ชุดของวิดีโอ เพื่อช่วยให้ผู้ชม ติดตามเนื้อหาได้ต่อเนื่อง
 • แนะนำวิดีโอที่น่าสนใจ ด้วยเครื่องมือ Annotation หรือ คำอธิบายประกอบ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเปิดวิดีโอที่เราแนะนำ
 • เขียนคำบรรยายให้ผู้ชม สมัครสมาชิกรับข่าวสาร ด้วย Annotation
 • ปรับแต่ง ช่อง YouTube ให้มีความน่าสนใจ เลือก Playlist ที่ต้องการนำเสนอให้แสดงผลในลำดับต้น
 • ใส่รูปปก Cover เพื่อสร้างความจดจำ
 • ใส่ Link เครือข่าย เช่น เว็บไซต์ หรือ Facebook
 • ใส่รูปภาพ Branding เพื่อให้แสดงอยู่ในวิดีโอ เพื่อตอกย้ำว่าวิดีโอดังกล่าว อยู่ในช่อง YouTube ของเรา แม้ว่าจะถูกนำไปฝัง Embed อยู่ที่เว็บอื่นๆ รูปภาพ Branding จะยังคงแสดงอยู่เสมอ
 • กำหนด Featured content หรือ เนื้อหาแนะนำ เพื่อให้แสดงอยู่ในวิดีโอ ขณะผู้ชมกำลังชมคลิปในช่อง YouTube ของเรา
 • สร้างปุ่ม Subscribe เพื่อนำไปฝัง Embed ไว้ในเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางการสมัครสมาชิกรับข่าวสาร

เพิ่มรูปภาพ Branding ให้ปรากฎอยู่ในวิดีโอ

การเพิ่ม Annotation คำอธิบายประกอบ

สร้าง Playlist จัดกลุ่มเนื้อหาของวิดีโอ

ดูรายละเอียดการสร้างปุ่ม Subscribe เพื่อฝัง Embed ในเว็บไซต์ ได้ที่ https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button