วิธีปิดเสียงมือถือ Android แบบไม่พลาด "เบอร์โทรสำคัญ"

โหมด Do not disturb (อย่ารบกวน) มีในมือถือ Android รุ่นใหม่ (ในบล็อกนี้อ้างอิง Android 6.0.1) โดยการเรียกใช้งาน เพียงแค่เลือก Mute (ปิดเสียง) จากแถบ Quick Settings (การตั้งค่าด่วน) ในแถบ Notifications (แจ้งเตือน) ด้านบน เพียงเท่านี้มือถือก็จะไม่ส่งเสียงรบกวน

อย่างไรก็ตาม ในโหมด Do not disturb (อย่ารบกวน) ก็อนุญาตให้บางกรณี สามารถแจ้งเตือนขึ้นมาได้ เช่น การโทรเข้าจาก Contact List (รายชื่อผู้ติดต่อ) หรือ Favorites only (เฉพาะเบอร์พิเศษเท่านั้น)

วิธีการตั้งค่า โหมด Do not disturb (อย่ารบกวน) ในมือถือ Android

Do not disturb (อย่ารบกวน)

เข้าไปที่แอพ Settings (การตั้งค่า) เลื่อนลงมาที่เมนู Do not disturb (อย่ารบกวน)

Disturb rules (กฎการรบกวน)

ในเมนู Do not disturb (อย่ารบกวน) จะมีหัวข้อ Disturb rules (กฎการรบกวน) ที่อนุญาตให้กิจกรรมบางประเภทสามารถรบกวนเราได้

เลือกอนุญาตเฉพาะเบอร์โทรสำคัญ เพื่อไม่พลาดการติดต่อ

รายการกิจกรรมใน Disturb rules (กฎการรบกวน) ได้แก่

  • Alarms - การปลุก
  • Reminders - การเตือนความจำ
  • Events - กิจกรรม
  • Messages - ข้อความ
  • Call - การโทร
  • Repeat calls - โทรซ้ำ (หากไม่รับสายในครั้งแรก จะต้องเว้นระยะ 15 นาที ถึงจะรบกวนได้)

ในนี้ในหัวข้อ Call (การโทร) ยังสามารถเลือกอนุญาตให้ส่งเสียงหากโทรมาจาก...

  • From anyone - ทั้งหมดทุกเบอร์ 
  • From contacts only - เฉพาะเบอร์ที่บันทึกเอาไว้ 
  • From favorites only - เฉพาะเบอร์พิเศษ (ติดดาวเอาไว้)
  • None - ปิดเสียงทั้งหมด

Did you like it?

1 votes with an average rating of 2.

ความคิดเห็น