วิธีอัพเดท Drupal 8 (เวอร์ชั่นย่อย Drupal 8.x)

จากที่ก่อนหน้านี้ ได้ทำการ ทดลองติดตั้ง DRUPAL 8.2.3 ไปแล้วนั้น ล่าสุดมีอีเมลแจ้งเตือน ให้ดำเนินการอัพเดท Drupal 8.2.6

วิธีอัพเดท Drupal 8 (เวอร์ชั่นย่อย Drupal 8.x)

ตามคู่มือในเว็บไซต์ Drupal - Update procedure in Drupal 8 อธิบายขั้นตอนการอัพเดทเอาไว้ดังนี้

0. สำรองข้อมูล

ให้ทำการแบ็คอัพทุกอย่าง เก็บเอาไว้ 1 ชุด เผื่อว่ากรณีฉุกเฉิน มีข้อผิดพลาดจะได้ย้อนกลับมาตั้งหลักได้

1. ปิดเว็บเข้า maintenance mode

ก่อนเริ่มการอัพเดท ให้ดำเนินการปิดเว็บเข้า maintenance mode

Administration > Configuration > Development > Maintenance mode

2. ลบโฟลเดอร์ core และ vendor

ในการอัพเดท Drupal 8.x จะต้องลบโฟลเดอร์ core และ vendor รวมถึงไฟล์ อื่นๆ ในโฟลเดอร์หลักที่ติดตั้ง Drupal

rm -rf core vendor
rm -f *.* .*

ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขไฟล์ .htaccess, composer.json หรือ robots.txt ต้องทำการสำรองข้อมูลเอาไว้ เพราะอาจมีการเขียนไฟล์ทับ และสิ่งที่แก้ไขจะหายไป ต้องแก้ไขใหม่อีกครั้ง

3. ดาวน์โหลดไฟล์ Drupal 8.x เวอร์ชั่นล่าสุด

ดาวน์โหลด Drupal 8 เวอร์ชั่นล่าุสด ได้จากเว็บไซต์ https://www.drupal.org/project/drupal

wget https://www.drupal.org/files/projects/drupal-x.y.z.tar.gz
tar -zxvf drupal-x.y.z.tar.gz

4. คัดลอกทั้งหมด ทับไปในโฟลเดอร์หลักที่ติดตั้ง Drupal

คัดลอกไฟล์ทั้งหมด จากโฟลเดอร์ drupal-8.x ไปทับโฟลเดอร์หลักที่ติดตั้ง Drupal --- อย่าลืมไฟล์ซ่อน (มีจุด . นำหน้าชื่อไฟล์)

cp -Rf drupal-x.y.z/* /path-to-installation
cp -f drupal-x.y.z/.* /path-to-installation

5. แก้ไขไฟล์ ที่เคยแก้ไข (ถ้ามี)

จากข้อ 2. หากก่อนหน้านี้ มีการแก้ไขไฟล์ .htaccess, composer.json หรือ robots.txt ก็ให้ดำเนินการแก้ไข กลับไปตามเดิม ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป

6. รัน update.php

เมื่อทุกอย่างพร้อม ก็ดำเนินการอัพเดทฐานข้อมูล โดยเปิดที่หน้าเพจ /update.php

7. ตรวจสอบ status report

หลังจากดำเนินการ update เรียบร้อย ให้ตรวจสอบ Status update อีกครั้ง ว่ามีการแจ้งเตือนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

Administration > Reports > Status report

8. เปิดเว็บกลับมาออนไลน์

หลังจากตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็พร้อมจะเปิดเว็บกลับมาออนไลน์ออกครั้ง ออกจาก maintenance mode

Administration > Configuration > Development > Maintenance mode