ตัวอย่าง 25 เว็บไซต์ "เว็บไทย" ที่สร้างด้วย Drupal CMS

นานๆ มาอัพเดทกันสักหน่อย มาดูกันว่ามีเว็บไทย เว็บไหนบ้างที่ใช้ระบบจัดการข้อมูล Drupal CMS เป็นฐานในการสร้างเว็บไซต์

ในที่นี้รวบรวม เว็บไทย เว็บไซต์หน่วยงาน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รวมถึง เว็บไซต์ของภาคธุรกิจเอกชน ดังนี้

เว็บไทย เว็บไซต์หน่วยงาน ที่สร้างด้วย Drupal CMS

1. ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

https://www.narenthorn.or.th

ศูนย์นเรนทร

2. ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลระหว่างระบบ (API) ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://apiportal.bot.or.th/bot/public/

BOT API

3. ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

http://mobile.nlt.go.th

ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

4. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

https://www.nationalhealth.or.th

สช.

5. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

https://www.gistda.or.th/main/th

GISDA

6. สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

http://rayong.mol.go.th

สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง

7. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

http://www.sac.or.th/library/th

้ห้องสมุด ศูนย์มานุษฯ

8. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

http://www.oic.or.th/th/home

คปภ.

9. สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

http://www.tioag.go.th/th

สถาบันพัฒนา - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

10. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เว็บไทย เว็บไซต์มหาวิทยาลัย-สถาบันการศึกษา ที่สร้างด้วย Drupal CMS

11. ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.tulawcenter.org

ศูนย์นิติศาสตร์ มธ.

12. การจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www1.si.mahidol.ac.th/km/

การจัดการความรู้ ศิริราช ม.มหิดล

13. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.med.nu.ac.th/fom/th/

แพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย)

http://www.rmutsv.ac.th/th/main

มทร. ศรีวิชัย

15. Digital Knowledge วิทยาลัยการทัพบก

http://awc.okms.info

วิทยาลัยการทัพบก

16. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th/cmul/th

สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่

17. มหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย

http://www.childrensuniversity.in.th

มหาวิทยาลัยเด็ก

เว็บไทย เว็บไซต์บริษัทเอกชน ที่สร้างด้วย Drupal CMS

18. บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

https://www.nestlebaby.in.th

เนสท์เล่

19. บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

https://th.sharp/

ชาร์ป

20. เว็บไซต์ DECKCOR รวมผู้ให้บริการตกแต่งต่อเติมบ้านทุกประเภท

http://www.deckcor.com/

DECKCOR

21. เว็บไซต์ FourFourTwo ข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล

https://www.fourfourtwo.com/th

FourFourTwo

22. หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

https://siamrath.co.th

สยามรัฐ

23. เว็บไซต์ Longdo Traffic รายงานสภาพการจราจร

https://traffic.longdo.com

longdo traffic

24. เว็บไซต์ หมอชาวบ้าน

https://www.doctor.or.th

หมอชาวบ้าน

25. วัดสระเกษ

http://www.watsakate.org/web/th

วัดสระเกษ

.....

ข้อมูลเกี่ยวกับ Drupal เพิ่มเติมคลิกอ่านได้ที่

  • https://poakpong.com/tag/drupal
  • https://drupal.org
Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น