How to setup Mailjet API in Drupal 9

ปัญหาของโมดูล Mailjet ที่พัฒนาโดยเว็บไซต์ Mailjet.com คือปัจจุบันรองรับแค่ Drupal 8 แต่ไม่รองรับ Drupal 9 ทั้งที่ Drupal 8 จะ หมดอายุขัย End-of-Life ในช่วงปลายปีนี้

สำหรับเจ้าของเว็บที่มีแผนจะอัพเกรดเป็น Drupal 9 ก็จะใช้งานโมดูล Mailjet ดังกล่าวไม่ได้ ต้องหาทางเลือกอื่นแทน

โชคยังดีที่มีคนเอา Mailjet API มาพัฒนาให้สามารถใช้กับ Drupal 9 ทำให้ยังใช้บริการของ Mailjet ได้อยู่ แม้ว่าจะไม่ใช่โมดูลอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนการติดตั้ง Mailjet API นอกจากที่จะต้องติดตั้งโมดูล Mailjet API แล้ว ยังต้องติดตั้งโมดูล Mail System และไฟล์ซอร์สโค้ด Mailjet APIv3 PHP SDK เพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ทางผู้พัฒนาได้สร้างคำสั่งติดตั้งโมดูลและส่วนเสริมที่จำเป็นทั้งหมดในคำสั่ง composer บรรทัดเดียว ดังนี้

composer require drupal/mailjet_api ^1.0

หลังจากรันคำสั่ง composer จบแล้ว ระบบจะคัดลอกโมดูล Mailjet API และ Mail System ไปไว้ในโฟลเดอร์ /modules/contrib/* และคัดลอกไฟล์ Mailjet APIv3 PHP SDK ไปไว้ในโฟลเดอร์ /vendor/mailjet/*

กลับไปที่หน้าแอดมิน (Management) เมนูส่วนเสริม (Extend) ให้ทำการเปิดใช้งานโมดูล Mailjet และ Mail System ให้เรียบร้อย

แล้วไปที่หน้าแอดมิน (Management) เมนูปรับแต่ง (Configuration) ไปที่หัวข้อ Mail System เลือกใช้ระบบอีเมลเป็น Mailjet API mailer จากนั้นไปที่หัวข้อ Mailjet API Settings ให้ทำการใส่ Public API Key และ Secret API Key (Credentials API and SMTP) ที่ได้จากการเปิดบัญชีในเว็บไซต์ Mailjet.com

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ลองทดสอบส่งอีเมล โดยอีเมลผู้ส่งจะต้องเป็นอีเมลเดียวกับที่สมัครไว้ในเว็บไซต์ Mailjet และควรเป็นอีเมลเดียวกับอีเมลของ Site Email Address ในเว็บไซต์ Drupal ด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: