ฟอนต์ลายมือ จิตร ภูมิศักดิ์ Chit Phumisak Handwriting Fonts โดย วาดหวังหนังสือ

ฟอนต์ลายมือ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยกลุ่มวาดหวัง

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊คเพจ วาดหวังหนังสือ ได้โพสต์ประกาศเผยแพร่ ฟอนต์ลายมือของ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยเป็นการแกะลายมือจากสมุดบันทึกที่จิตร ภูมิศักดิ์ เคยเขียนเอาไว้ แล้วมาดัดแปลงเป็นฟอนต์ในระบบคอมพิวเตอร์ (รูปแบบตัวอักษร)

จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นนักประวัติศาสตร์ นักกิจกรรม นักคิดด้านการเมือง นักภาษาศาสตร์ นับเป็นนักปราชญ์ นักปฏิวัติทางความคิด และนักวิชาการคนสำคัญ ขณะเดียวกันจิตรยังมีความคิดต่อต้านระบบเผด็จการและการใช้อำนาจกดขี่ของชนชั้นสูงมาโดยตลอด (อ่านเพิ่มเติม จิตร ภูมิศักดิ์ Wikipedia)

รายละเอียด ฟอนต์ลายมือ จิตร ภูมิศักดิ์

  • Chit Phumisak Handwriting Regular (1 น้ำหนัก)
  • Version 1.000
  • True Type Font
  • Creator: PrachathipaType
  • Copyright - Created by : PrachathipaType in 2021.

ดาวน์โหลดได้ที่ : https://bit.ly/WadWangFontChit

(อ่านรายละเอียด แนวคิดการสร้าง ฟอนต์ลายมือ จิตร ภูมิศักดิ์ PDF ฉบับเต็ม ได้จากแหล่งดาวน์โหลด ข้างต้น)

ทั้งนี้ ฟอนต์ลายมือ จิตร ภูมิศักดิ์ ที่ วาดหวังหนังสือ เผยแพร่มานั้น จะมีเฉพาะตัวอักษรภาษาไทย ตัวเลขไทย และ ตัวเลขอาราบิก เท่านั้น ไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม แนวคิด กระบวนการทำงาน ฟอนต์ลายมือ จิตร ภูมิศักดิ์ โดยทีมงาน วาดหวังหนังสือ

© 2021 ลิขสิทธิ์ของกลุ่มวาดหวัง All Rights Reserved
fb page : วาดหวังหนังสือ