ทำเว็บไซต์ Knowledge Base ด้วย Plugins WordPress (แต่ไมใช่ Wiki)

สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว ทดลองใช้ MediaWiki 1.38.4 มีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าสามารถใช้ Plugins ของ WordPress แปลงให้เว็บทำงานคล้ายกับ Wiki ได้เหมือนกัน

เคลียให้ชัดก่อนว่า Wiki คืออะไร แล้วจะเอาไปทำอะไร

ถ้าพูดแค่คำว่า Wiki โดยปกติแล้วคนที่เคยใช้งาน จะรู้ว่า Wiki (Wikipedia หรือซอร์ฟแวร์ MediaWiki) นั้นมีความสามารถในการทำงานหลายอย่างที่สะดวกมาก การเชื่อมโยง Link การกำหนดหมวดหมู่ Category การเรียงลำดับข้อมูลในตาราง Sort in Table เป็นต้น

และจากความสามารถของ Wiki ที่กล่าวไปข้างต้น ก็มักจะถูกนำไปปรับใช้เป็นเว็บไซต์ประเภท คลังความรู้ (Knowledge Base) เพราะมีเครื่องมือที่สอดคล้องกัน

WordPress Plugins ทำระบบ Knowledge Base ได้ แต่ไม่ใช่ Wiki

จากการค้นหาพบว่า มี Plugins หลายตัวที่ทำงานในลักษณะนี้ ซึ่งมีทั้งแบบ Freemium (อนุญาตให้ใช้งานพื้นฐาน แต่หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นทั้งหมด ต้องจ่ายเงินเพิ่ม) และแบบ Open Source ใช้งานได้ฟรี

ผมเลือก Plugins แบบ Open Source จำนวน 2 ตัว ได้แก่ weDocs และ Very Simple Knowledge Base ซึ่ง Plugins ทั้ง 2 ตัว ทำงานไม่เหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม Plugins ทั้ง 2 ตัว จะเรียกว่า Wiki ไม่ได้ เพราะการเชื่อมโยง Link ของ WordPress นั้นมีความสามารถของตัวเอง หรือ การกำหนด หมวดหมู่ WordPress ก็มีฟังก์ชั่น Category และ Tags อยู่แล้ว ใช้งานได้เลย ไม่ได้ใช้งานในลักษณะเดียวกับ Wiki แต่อย่างใด

WordPress + weDocs

weDocs เป็นการสร้าง Post Type ใหม่ขึ้นมา ชื่อว่า "Docs" และมีโครงสร้างเป็นเอกสาร หรือเรียกว่าหนังสือ (Docs) ที่มี "บท" (Section) และ บทความ (Article) เรียงลงมาเป็นลำดับ

ส่วนการแสดงผล ระบบของ weDocs จะสร้างหน้าเพจ Documentations ขึ้นมา

WordPress + Very Simple Knowledge Base

สำหรับ Very Simple Knowledge Base (VS Knowledge Base) นั้นจะง่ายกว่า weDocs คือไม่มีการสร้าง Post Type ขึ้นมาใหม่ แต่ใช้งาน Post Type เดิมของ WordPress เพียงแค่ดึง Post Category และ Post Tags มาใช้

หลักการของ VS Knowledge Base คือ การสร้างหน้า Index ด้วยการวาง Shortcode แล้วกำหนดว่า ต้องการให้เอาเนื้อหาอะไรมาโชว์

ถ้าหากไม่ได้เลือก Category หรือ Tags ใดๆ ระบบของ VS Knowledge Base ก็จะดึง Category ทั้งหมดมาแสดง

ตัวอย่าง Shortcode

[knowledgebase]

หรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

[knowledgebase description="true" columns="3"]

สุดท้ายต้องทบทวนว่า เราต้องการหาเครื่องมือ ไปใช้กับงานอะไรกันแน่.