ทำความเข้าใจ hreflang กับเว็บไซต์ Drupal หลายภาษา

Drupal กับการทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลายภาษา

ตัวโปรแกรม Drupal สามารถเอามาทำเว็บไซต์หลายภาษาได้ทันที เพียงแค่เปิดใช้งานโมดูล ในหมวดหมู่ Multilingual ได้แก่ Language (ภาษา) และ Content Translation (การแปลเนื้อหา)

ทั้งนี้ภาษาที่เป็นค่าเริ่มต้น (Default Language) จะเป็นภาษาอังกฤษ English (en) ซึ่งหากทำการติดตั้งเว็บไซต์เสร็จแล้ว ไม่ได้จัดการเกี่ยวกับภาษา ระบบการเก็บข้อมูล จะระบุว่าเนื้อหาในเว็บของเราเป็นภาษาอังกฤษเสมอ

ซึ่งถ้าหากต้องการให้ Drupal เก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นเป็นภาษาไทย (หรือภาษาอื่นๆ) จำเป็นต้องเปิดใช้โมดูล Language แล้วสลับให้ภาษาไทย Thai (th) เป็นค่าเริ่มต้น (หรือภาษาอื่นๆ ที่ต้องการใช้งาน) แล้วลบ ภาษาอังกฤษ English (en) ทิ้งไป -- แต่ถ้าหากต้องการทำเว็บไซต์ที่รองรับเนื้อหาหลายภาษา ก็เปิดค้างเอาไว้ได้

แท็ก hreflang กับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลายภาษา

hreflang (hypertext reference language) เป็นแท็กที่ใช้บอกกับ Search Engine ว่าเนื้อหาในหน้าเพจนั้นๆ มีหลายภาษา บางครั้งอาจจะไม่ได้รับการแปลที่ครบสมบูรณ์ อาจเกิดเป็นเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงกัน การสั่งแท็ก hreflang ก็เพื่อระบุให้ Search Engine รู้ว่าเนื้อหาแต่ละหน้าเพจนั้นเป็นของภาษาใด และไม่ใช่เนื้อหาซ้ำกัน

ตัวอย่างแท็ก hreflang ในส่วนของ <head>

<link rel="alternate" href="https://example.com/en" hreflang="en" />
<link rel="alternate" href="https://example.com/th" hreflang="th" />

และอาจจะมีการกำหนดว่า หน้าเพจใด เป็นหน้าเพจหลัก โดยเปลี่ยน โค้ดภาษาเป็น x-default

<link rel="alternate" href="https://example.com/en" hreflang="x-default" />
<link rel="alternate" href="https://example.com/en" hreflang="en" /> <link rel="alternate" href="https://example.com/th" hreflang="th" />

การกำหนดแท็ก hreflang สำหรับเว็บไซต์ที่มีหลายภาษา ระบบ Search Engine สามารถเลือกได้ว่า ผู้ชมเว็บไซต์ในแต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศ เหมาะสมกับเนื้อหาภาษาใด และทำการแสดงเนื้อหาที่ตรงกับผู้ชมเว็บไซต์มากที่สุด

hreflang แสดงอัตโนมัติ กับเว็บไซต์ Drupal ที่มีหลายภาษา

หากเว็บไซต์ Drupal ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีการเปิดใช้งานในระบบเว็บไซต์หลายภาษา ด้วยโมดูล Content Translation โดยเมื่อหน้าเพจใด ได้ทำการแปลเอาไว้ ก็จะมีแท็ก hreflang แสดงในส่วนของ <head> แบบอัตโนมัติ โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ ไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย