Skip to main content
บันทึกเว็บไซต์ "เดินมิตรภาพ.xyz" เหตุเกิดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 หรือประมาณ 1 ปีที่แล้ว คนกลุ่มหนึ่งได้จัดกิจกรรมเดินเท้าจากกรุงเทพไปยังจังหวัดขอนแก่น พวกเขาเรียกกิจกรรมนี้ว่า "We Walk เดินมิตรภาพ" การเดินเท้า 800,000 ก้าว กว่า 450 กิโลเมตร โดยมีช่องทางสื่อสารหลักในเฟซบุ๊กเพจ People Go Network

หลังจากได้รับรู้ข่าวในช่วงเช้าวันที่ 20 ก็คิดว่าจะต้องทำการ repeat เนื้อหาจากเพจ People Go Network และลงมือ copy ข่าวจากสื่อต่างๆ เผื่อว่าจะพอเป็นถังข้อมูล หากมีคนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนี้

poakpong Tue, 2019-01-22 - 18:08
ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร

หลังจากอัพเดทข้อมูลใน แผนที่ ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 เขต ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาปรับแต่งจากชุดแผนที่อันเดิม เอามาใช้นำเสนอข้อมูลในมุมมองอื่นบ้าง เลยทำการเปรียบเทียบคะแนน ผลต่างระหว่างพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งและอันดับสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 33 เขต

poakpong Mon, 2011-07-04 - 21:56
เลือกตั้ง 2554

รวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ เลือกตั้ง 2554 การเลือกตั้งทั่วไป เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เลือกตั้ง ส.ส.) ทั่วประเทศ แบบแบ่งเขต 375 เขต และแบบบัญชีรายชื่อ 125 คน

เลือกตั้ง 2554

วันเลือกตั้ง อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.00 - 15.00 น.

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • สัญชาติไทย : ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง (เกิดก่อน 1 มกราคม 2536)
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
  • ต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช / ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง / ถูกขังโดยหมายศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย / วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน
poakpong Sun, 2011-06-05 - 02:29
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานของผู้พิการทางสายตา จริงหรือ?

คำถาม

คนตาบอดคาดหวังอะไรจากเว็บเพจที่กำลังเปิดอยู่ตรงหน้า ?

poakpong Sun, 2009-08-16 - 05:00
What is New Media ?
หลังจากที่เคยถกประเด็นความหมายของคำว่า New Media กับ kengggg ไปเมื่อครั้งก่อนโน้น หลังจากนั้นก็ได้คุยหัวข้อนี้กับอีกหลายคน และพอจะได้คำตอบ(สำหรับตัวเอง)บ้างแล้ว... New Media คืออะไร ?
poakpong Tue, 2008-07-22 - 21:23
ความเห็น & ความรู้
quote สังคมเรา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความเห็น แต่แห้งแล้งเรื่องความรู้ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชู-พิด สัมภาษณ์ (30 มิ.ย. 2551)
poakpong Tue, 2008-07-01 - 09:37
Accessibility ต้นทาง vs. ปลายทาง
เมื่อสัปดาห์ก่อนเข้าไปคุยกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ของทางสมาคมฯ เพิ่มเติม (เริ่มทำมาตั้งแต่ 2-3 ปีก่อน) ได้คุยกับพี่ๆ ที่เค้าต้องคลุกคลีกับการดูแลข้อมูลในเว็บไซต์ ก็ได้คุยกันเรื่องการเข้าถึงของคนตาบอด และโปรแกรมช่วยต่างๆ ในการอ่านข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้น มีโปรแกรมที่ช่วยให้อ่านตัวอักษร ข้อความ อ่่านคำอธิบายภาพ ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมเสริม (plug-in) ชื่อ TATIP (ตาทิพย์) ให้สามารถอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี แต่ปัญหา(ที่หลายคนอาจมองข้าม) คือ ในประเทศไทยได้พัฒนาแต่ตัว plug-in ไม่ได้พัฒนาไปที่ตัวโปรแกรมหลัก (application) ซึ่งต้องทำงานร่วมกับตัวอ่านหน้าจอของ OS แต่ละตัว ปัจจุบันโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากคือ Jaws for Windows (ไม่ฟรี) และข่าวล่าสุดตอนนี้มีคนพัฒนาโปรแกรมอ่านหน้าจอขึ้นมาอีกอันเป็นฟรีแวร์ และโอเพ่นซอร์ซ ชื่อว่า NVDA จากข้อมูลเบื้องต้นเลยลองปรึกษากับกลุ่มที่แลกเปลี่ยนความรู้กัน ว่าจะมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะให้ TATIP กับ NVDA นั้นรวมกัน (หรือพัฒนาให้สัมพันธ์กัน) เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนของการหาโปรแกรมมาช่วยในการอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ และเคยได้รู้มาอีกว่า ถ้าคนตาบอดจะซื้อคอมพิวเตอร์สักตัว ต้องจ่ายค่าโปรแกรมอ่านหน้าจอสูงเกือบเท่าราคาเครื่องเลยทีเดียว เมื่อได้คุยกันผ่านอีเมล ก็วนกลับมาที่ ถ้ามีโปรแกรมที่หาได้ง่าย ไม่มีค่าใช้ง่าย (หรือจ่ายน้อยลง) แล้วจะทำให้คนตาบอดเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นหรือไม่ คำตอบคือ ถ้าระบบการจัดการเว็บไซต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน การที่โปรแกรมอ่านหน้าจอ อ่านข้อมูลได้ ก็ไม่สามารถอธิบายข้อมูลเหล่านั้นได้อยู่ดี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเอารูปภาพใส่ในเว็บไซต์ โดยไม่เขียนคำอธิบายว่ารูปภาพนั้นๆ เป็นรูปอะไร โปรแกรมอ่านหน้าจอก็จะบอกแค่ว่า "นี่คือรูปภาพ" แค่นั้น! แล้วตกลงมันคือรูปอะไร ? มาร์คเคยเขียนเคสแบบนี้ไว้นานแล้ว : Accessibility for Disability ล่าสุดอาท เขียนเรื่องนี้ในบล็อก : Web Accessibility Thailand ก็คงต้องบอกว่า ขอให้ช่วยกันทั้งต้นทาง (คนทำเว็บไซต์ หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ต่างๆ) และ ปลายทาง (องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือโปรแกรมเมอร์ที่สนใจ) ช่วยให้คนตาบอดไทย (และคนตาบอดทั่วโลก) สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ ง่าย และ ถูก อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (โดยเบื้องต้นขอเน้นเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเป็นอันดับแรกๆ) เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง - www.w3.org - astec.nectec.or.th ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ - validator.w3.org/check?uri=referer - astec.nectec.or.th/web_check
poakpong Tue, 2007-10-16 - 03:25
Information recheck!
คุณเคยเจอสถานการณ์เป็นแบบนี้ไหม ? ... ระบบอัตโนมัติ: สวัสดีค่ะ ที่นี่ (ผู้ให้บริการอินเตอร์รายหนึ่ง) ยินดีให้บริการ ระบบอัตโนมัติ: กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้งาน ตามด้วยเครื่องหมาย # ปกป้อง: (กดหมายเลขโทรศัพท์) 021234567# ระบบอัตโนมัติ: ขอบคุณค่ะ กรุณารอสักครู่ระบบกำลังโอนสายไปยังพนักงาน พนักงาน: สวัสดีค่ะ ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานอินเตอร์เนตด้วยค่ะ ปกป้อง: ... (อ้าวเวร!
poakpong Wed, 2007-09-05 - 01:28
Subscribe to Information