ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร

หลังจากอัพเดทข้อมูลใน แผนที่ ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 เขต ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาปรับแต่งจากชุดแผนที่อันเดิม เอามาใช้นำเสนอข้อมูลในมุมมองอื่นบ้าง เลยทำการเปรียบเทียบคะแนน ผลต่างระหว่างพรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งและอันดับสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 33 เขต

ที่เลือกเฉพาะเขต กทม. เพราะเป็นการแข่งขันกันระหว่าง 2 พรรคใหญ่ คือพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคเพื่อไทย รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่หลายคนจับตามองว่าพรรคไหนจะสามารถครอบเสียงในพื้นที่ กทม.ได้มากกว่ากัน

อธิบายแผนที่ : พื้นที่สีเข้ม คือผลต่างคะแนนมาก พื้นสีสีอ่อน คือผลต่างคะแนนไม่มากนัก คลิกในแผนที่ เพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลอื่นๆ

  • ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต กทม. 4,260,712 คน มาใช้สิทธิ์ 70.38 %
  • ไม่ลงคะแนน 182,532 บัตรเสีย 158,667
  • พรรคประชาธิปัตย์ ชนะเลือกตั้ง 23 เขต พรรคเพื่อไทย ชนะเลือกตั้ง 10 เขต
  • เขตที่มีคะแนน ห่างกันไม่เกิน 1,000 คะแนน มี 1 เขต คือ เขต 5
  • เขตที่มีคะแนน ห่างกันไม่เกิน 2,000 คะแนน มี 5 เขต คือ เขต 10, 16, 18, 26 และ 28
  • เขตที่มีคะแนน ห่างกันไม่เกิน 3,000 คะแนน มี 4 เขต คือ เขต 11, 17, 31 และ 32

* ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ อ้างอิงจากเว็บไซต์ กกต.