วิธี Install ติดตั้ง Drupal 7 แบบ Step-by-Step

ความต้องการพื้นฐานของ drupal 7 ได้แก่

 • คู่มือบอกไว้ว่า ต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลไฟล์ระบบ อย่างน้อย 3MB และถ้ามีการติดตั้ง modules เพิ่ม ก็อาจจะใช้พื้นที่ถึง 40MB หรือมากกว่านั้น
 • เว็บเซิร์ฟเวอร์ ใช้ได้ทั้ง Apache และ Microsoft IIS
 • ฐานข้อมูล สามารถเลือกใช้ได้หลายแบบ
  • MySQL เวอร์ชั่น 5.0.15 หรือสูงกว่า
  • PostgreSQL เวอร์ชั่น 8.3 หรือสูงกว่า
  • SQLite 3.3.7 หรือสูงกว่า
 • PHP 5.2.5 หรือสูงกว่า
 • เราสามารถตรวจสอบได้จากการสร้างไฟล์ php ด้วยชุดคำสั่ง phpinfo() และอ่านแบบละเอียดได้จากคู่มือ System requirements

ขั้นตอนการติดตั้ง

installing drupal 7 beta 1-01

 1. ดาวน์โหลด drupal 7 ไฟล์ .tar.gz หรือ .zip เวอร์ชั่นล่าสุด ของโปรเจค durpal ที่เว็บไซต์ drupal.org
 2. แตกไฟล์ .tar.gz หรือ .zip แล้วเอาไฟล์ทั้งหมด ไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น root ของเว็บ จากนั้นคัดลอกไฟล์ default.settings.php เปลี่ยนชื่อเป็น setting.php
 3. จากนั้นทำการเข้าเว็บ เริ่มทำการติดตั้ง เช่น http://localhost/drupal (กรณีจำลองใช้ในเครื่องเราเอง) หรือ http://www.yourweb.com (กรณีใช้กับเซิร์ฟเวอร์จริง) - เปิด path ที่เก็บไฟล์เอาไว้ จากข้อ 2
 4. ทำการเลือก profile ว่าต้องการใช้แบบไหน standard หรือ minimal (เคยเขียนความแตกต่างเอาไว้ในบล็อกก่อนหน้านี้)
 5. เลือกภาษาที่ใช้ ในเบื้องต้นมีแต่ภาษาอังกฤษที่พร้อมใช้
 6. ตรวจสอบความพร้อม หาก drupal ตรวจพบว่าสิ่งพื้นฐานไม่รองรับ หรือมีข้อมูลขาดหายไป จะแจ้งในตอนนี้ เช่น MySQL เป็นรุ่นเก่า หรือ ไม่พบไฟล์ชื่อ settings.php เราต้องแก้ไขเสียก่อนถึงจะดำเนินการติดตั้งต่อไปได้
 7. กำหนดฐานข้อมูล ทั้งชื่อ database name ชื่อผู้ใช้ database username และรหัสผ่าน - และอาจกำหนด prefix_ ของตารางฐานข้อมูล ในกรณีที่ต้องการสร้างข้อมูลหลายชุด
 8. ดำเนินการติดตั้ง ในช่วงนี้จะใช้เวลาหนึ่งอึดใจ รอให้ระบบทำการสร้างข้อมูลขึ้น
 9. จากนั้นใส่ข้อมูลเบื้องต้นของเว็บ เช่น ชื่อเว็บ site name อีเมลของเว็บ site e-mail address ใช้สำหรับเป็นผู้ส่งอีเมลออกจากเว็บ กำหนดชื่อของผู้ติดตั้ง (user-1) รวมทั้งอีเมล และรหัสผ่าน กำหนดโซนของเซิร์ฟเวอร์ เช่น thailand และช่วงเวลา asia/bangkok +7
 10. เท่านี้ก็จะได้เว็บไซต์ drupal 7 สำหรับใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: จริงๆ ผมจับภาพหน้าจอการติดตั้งทุกขั้นตอนของ drupal 7 beta 1 เอาไว้แล้ว แต่ว่าถ้าเอามาใช้ประกอบเนื้อหาในตอนนี้ ก็จะดูเก่าเกินไป สำหรับผู้ที่ต้องการดูรูปภาพประกอบใหม่ล่าสุด สามารถคลิกดูได้ที่ Installation guide ในเว็บ drupal.org