บก.02 แจ้งปิดถนนในเขต กทม. น้ำท่วมสูง รถเล็กห้ามผ่าน

แผนที่การปิดถนนในเขต กทม. ตามประกาศของ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร บช.น. (บก.02) (อัพเดท 28 ต.ค. 2554)

Did you like it?

No votes have been submitted yet.

ความคิดเห็น