บก.02 แจ้งปิดถนนในเขต กทม. น้ำท่วมสูง รถเล็กห้ามผ่าน