วิธี Embed ฝัง วิดีโอจาก YouTube แทรกในข้อความเนื้อหาเว็บไซต์

กระบวนการ ฝัง+แทรกวิดีโอ จากเว็บไซต์ YouTube ในข้อความเนื้อหาเว็บไซต์ของเรา ดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. Share & Embed

เลือก Share (แบ่งปัน) และ Embed (ฝัง) เพื่อเอา HTML Code มาใช้งาน

ตัวเลือกเพิ่มเติม : สามารถเลือกกำหนดความกว้างของวิดีโอตามที่ต้องการ

2. Open HTML & paste the code

เปิดโหมดเขียนข้อความ ด้วยปุ่ม HTML <source> (หรือเลือก Disable rich-text) แล้ว Paste วาง HTML Code ที่ได้มาจาก YouTube

3. Close HTML back to Text-editor

ปิดโหมด HTML <source> กลับสู่โหมดเขียนข้อความตามปกติ เป็นอันเสร็จกระบวนความ