5 ขั้นตอน ย้ายช่อง YouTube ไปเปิดเป็นบัญชีธุรกิจ Brand Account

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อสมัครใช้ Gmail หรือ Google Account จะสามารถสร้างช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล สามารถอัพโหลดคลิปวิดีโอ สร้างเพลย์ลิสต์ และแสดงความคิดเห็นในระบบของ YouTube ได้ทันที

แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นบัญชีแบบธุรกิจ Brand Account จำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างช่องขึ้นมาใหม่ แล้วย้ายข้อมูลเดิมจากช่องส่วนบุคคล (Google Account) ไปยังช่องแบบธุรกิจ Brand Account โดยมีขั้นตอนดังนี้

* ข้อควรระวัง ในการย้ายข้อมูลจากช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล (Google Account) ไปยังช่องแบบธูรกิจ Brand Account ความคิดเห็นท้ายวิดีโอทั้งหมดจะถูกลบออกทั้งหมด ไม่ย้ายตามไปด้วย

5 ขั้นตอน ย้ายช่อง YouTube ไปเปิดเป็นบัญชีธุรกิจ Brand Account

1. สร้างช่องแบบธุรกิจ Brand Account ขึ้นมาใหม่

หากยังไม่มีช่องแบบธุรกิจ Brand Account ให้เปิด link ต่อไปนี้ แล้วสร้างช่องใหม่ https://www.youtube.com/create_channel

กำหนดชื่อช่องให้เรียบร้อย

หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ช่องใหม่ที่ว่างๆ ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลย

2. เลือกช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล ที่ต้องการย้ายไปเป็น YouTube แบบธุรกิจ Brand Account

เมื่อสร้างช่องแบบธุรกิจ Brand Account เรียบร้อย ให้เริ่มทำการย้ายข้อมูลจากช่อง YouTube แบบส่วนบุคคลไปยังช่องแบบธุรกิจ โดยคลิกเปิด URL ต่อไปนี้ https://www.youtube.com/account_advanced

มองหาหัวข้อ Move channel : Move channel to brand account

ในขั้นตอนนี้ระบบจะให้ลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี โดยถ้าใครกำหนดการล็อกอิน 2 ขั้นตอนไว้ ให้เตรียมอุปกรณ์มือถือมาไว้ใกล้มือเพื่อความรวดเร็ว

3. กำหนดปลายทาง ช่อง YouTube แบบบัญชีธุรกิจ Brand Account ที่สร้างเตรียมไว้

เลือกช่องแบบธุรกิจ ที่ต้องการย้ายข้อมูลไปหา

ตรวจสอบความถูกต้อง ช่องที่ต้องการย้ายข้อมูลไป โดยคลิก DELETE CHANNEL... (ลบข่องเก่า)

4. ตรวจสอบข้อมูลขั้นสุดท้าย ก่อนย้ายข้อมูลช่อง YouTube แบบส่วนบุคคล ไปยัง YouTube แบบธุรกิจ Brand Account

ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ว่าก่อนและหลังการย้ายข้อมูล จะแสดงรายละเอียดอย่างไร

ย้ายข้อมูลช่อง โดยระบบจะมีการแจ้งเตือน 2 เรื่อง คือ ชื่อ URL ของช่องจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ ความคิดเห็นท้ายคลิปวิดีโอที่ผ่านมา จะไม่ถูกย้ายไปด้วย (ลบทิ้งทั้งหมด)

5. สั่งย้ายข้อมูลไปยังช่อง YouTube แบบธุรกิจ Brand Account

หากไม่มีข้อผิดพลาด จะแสดงหน้าจอประสบความสำเร็จในการย้ายช่อง YouTube ไปยังบัญชีแบบธุรกิจ ทั้งนี้หากมีวิดีโอจำนวนมาก อาจใช้เวลานานหน่อย

การสลับบัญชี

เมื่อมีช่องแบบธุรกิจแล้ว โดยค่าเริ่มต้น บัญชีแบบส่วนบุคคล (Google Account) จะไม่มีช่องใดๆผูกอยู่ คือ ถูกลบไปแล้ว หากต้องการใช้บัญชีแบบส่วนบุคคลไปคอมเม้นในวิดีโอต่างๆ จำเป็นต้องสร้างช่องแบบส่วนบุคคลขึ้นมาใหม่

การสลับใช้บัญชีระหว่าง บัญชีแบบส่วนบุคคล (Google Account) และบัญชีแบบธุรกิจ Brand Account ให้คลิกที่รูปโปรไฟล์ด้านบน แล้วเลือกเมนู Switch account ช่องที่ต้องการสลับ