Panorama: SCB Training Center, Chiangmai

วิวหุบเขา มองจากระเบียงห้องพัก ที่ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ (สะเมิง) จังหวะเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 20 กิโลเมตร

Panorama: SCB Training Center, CM

คลิกเพื่อดูขนาดใหญ่

ถ่ายด้วย 50D และต่อภาพด้วยโปรแกรม Calico (เวอร์ชั่นทดลอง)