ประชาธิปไตย 101: ประชาธิปไตย กับ ปัญหาปากท้อง เป็นเรื่องเดียวกัน (ปิยบุตร แสงกนกกุล /อนาคตใหม่)

ปิยบุตร แสงกนกกุล / อนาคตใหม่

ในการปราศรัยของ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่ ที่เคหะบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ตอนหนึ่งอธิบายเรื่อง ปัญหาประชาธิปไตย และ ปัญหาปากท้อง เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นสิ่งที่ต้องไปควบคู่กัน

"ประชาธิปไตยมันกินได้จริงหรือ?"

"ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วจะวุ่นวายหรือเปล่า?"

"ประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วจะทำให้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจถูกแก้ไขหรือไม่อย่างไร?"

"ปัญหาเรื่องประชาธิปไตย กับปัญหาเรื่องปากท้อง เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นสองด้านของเหรียญ ที่แยกจากกันไม่ได้"

"ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีปัญหาเรื่องปากท้อง มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ท้องหิวกินไม่อิ่ม ทำมาหากิน หาเช้ากินค่ำ เงินไม่พอจะใช้ในชีวิตประจำวัน รับรองได้เลยว่าพี่น้องประชาชนจะไม่มีเวลา จะไม่มีสมอง ในการไปขบคิดเรื่องประชาธิปไตย เรื่องเสรีภาพ เรื่องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะชีวิตในแต่ละวันของท่านจะต้องหมดไปกับการทำมาหากิน ต้องอยู่ไปวันๆ เพื่อเอาตัวรอดไปวันๆ เท่านั้น ท่านจะไม่มีเวลา ไม่มีสมอง มาคิดแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาล ท่านจะไม่มีเวลามาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล ท่านไม่มีเวลาเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ท่านต้องการ เพราะท่านต้องทำมาหากินทุกวัน"

ประชาธิปไตย & ปัญหาปากท้อง

"เช่นเดียวกัน ต่อให้เป็นรัฐบาลแบบเผด็จการนั้น รัฐบาลเผด็จการก็ไม่มีวันทำให้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นมาได้ เพราะรัฐบาลที่เกิดมาจากเผด็จการ เป็นรัฐบาลที่ประชาชนไม่ได้เลือกมา การตัดสินใจดำเนินการนโยบายใดๆ ของรัฐบาลเผด็จการ ย่อมไม่คำนึงถึงประชาชน ถ้าหากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย ประชาชนมีปากมีเสียง เรียกร้องกับรัฐบาล รัฐบาลจะต้องนำความต้องการความเรียกร้องเหล่านั้นมาสนองตอบ มาดำเนินนโยบายเพื่อสนองตอบพี่น้องประชาชน แต่รัฐบาลแบบเผด็จการ พูดกันง่ายๆ คือ เป็นรัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชน อยากจะทำอะไร ทำเลย ต้องการให้มีนโยบายที่เอื้อแก่ทุนผูกขาดขนาดใหญ่ ต้องการทำนโยบายที่ให้แก่ทุนผูกขาดที่สนับสนุนการทำรัฐประหาร เขาก็ตัดสินใจทำเลย ไม่มาถามพี่น้องประชาชน เพราะเขาไม่มีประชาชนอยู่ในสายตา เพราะประชาชนไม่ได้เลือกเขามา"

"ดังนั้น รัฐบาลแบบเผด็จการ รัฐบาลที่ไม่เห็นหัวประชาชน จะไม่มีวันดำเนินนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้"

"เมื่อท่านเห็นดังนี้ จึงสรุปได้ทันทีว่า ปัญหาปากท้อง กับปัญหาประชาธิปไตย เป็นเรื่องเดียวกัน เราต้องมีประชาธิปไตย ปากท้องของพี่น้องประชาชนถึงจะดีขึ้น และเมื่อพี่น้องได้รับการแก้ไขปัญหาปากท้อง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง มีศักดิ์ศรี ตั้งแต่เกิดจนตาย ท่านก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องเดียวกัน"

-- ปิยบุตร แสงกนกกุล