ยุทธศาสตร์ #เลือกตั้ง62 กาบัตรใบเดียว เลือกนายกรัฐมนตรี เลือกข้างประชาธิปไตย

"ใครจะมาเป็นนายกฯ เราก็ต้องดิ้นรนทำงานเหมือนเดิม" ประโยคนี้ถูกต้องไม่มีใครปฏิเสธ แต่ถ้าหากเราสามารถเลือกบรรยากาศของสังคมได้ คุณอยากได้แบบไหน?

ในความเป็นจริง การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 กติกาการเลือกตั้ง กำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งเพียงแค่ 1 ใบเท่านั้น โดยคะแนนที่ได้จากการกาบัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวนี้ มันมีความหมายซ้อนกันหลายส่วน

1. กาบัตรใบเดียว เลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต

คะแนนจากบัตรเลือกตั้ง วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 ในส่วนแรก จะใช้ตัดสินว่า ผู้สมัคร ส.ส. คนใด จะได้เป็น ส.ส. ในแต่ละเขตการเลือกตั้ง ผู้ชนะ ไม่ว่าจะชนะด้วยคะแนนเท่าใด จะเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตทันที ยกเว้น คะแนนไม่เลือกใคร หรือ งดออกเสียง Vote No มีมากกว่า

จากการนับคะแนนขั้นต้น จะได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทันที 350 คน จาก 350 เขต ทั่วประเทศไทย

2. กาบัตรใบเดียว คะแนนทั้งหมด ไปคำนวณสัดส่วน ส.ส.พึงมี เพื่อประกาศจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ของแต่ละพรรค

แน่นอนว่า ในการออกแบบการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ในครั้งนี้ ผู้ออกแบบการเลือกตั้ง อธิบายไว้ว่า คะแนนทุกคะแนนที่ผู้ใช้สิทธิได้เลือกไป จะถูกนำไปนับรวมกันทั้งประเทศ เพื่อคำนวณหา "ส.ส. พึงมี" ของแต่ละพรรค เพื่อ "เติม" ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้ได้ตามจำนวน "ส.ส. พึงมี" อย่างไรก็ตาม หากมีพรรคการเมืองใด ชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอย่างท่วมท้น ก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิในการ "เติม" ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเลยก็ได้ กล่าวคือ มี ส.ส. แบบแบ่งเขตจำนวนมาก แต่อาจจะไม่มี ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียว (ไม่เป็นไร ละไว้ในฐานที่เข้าใจ)

จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 150 คน มาจากการคำนวณคะแนนของทั้งประเทศ แล้วจัดส่วนให้กับทุกพรรค ตามอัตราส่วนคะแนน

3. กาบัตรใบเดียว กาครั้งเดียว เลือกนายกรัฐมนตรี จากคะแนนโหวตของพรรคการเมืองที่เราเลือก

การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 การเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากพรรคการเมืองที่เราเลือก มีเสียงข้างมากในสภา (มีจำนวน ส.ส. เยอะที่สุด) ตามมารยาทก็จะได้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่ควรเป็นนายกรัฐมนตรี (ที่ประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้ง) ก่อนพรรคการเมืองอื่น

ถูกต้องแล้ว! การเลือกตั้ง กาบัตรเพียงใบเดียวนี้ ปลายทางที่สุดแล้ว มันคือการเลือก นายกรัฐมนตรี ผ่าน ส.ส. ที่เราเลือกนั่นเอง!

Thailand Election Vote 2019

ยุทธศาตร์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ไม่ใช่เพียงแค่ เราจะเลือกใคร-พรรคการเมืองใด ให้เข้ามาบริหารประเทศ แต่มันเป็นการเลือกอนาคตในอีกอย่างน้อย 5-20 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นอนาคตของลูกหลาน และอนาคตของประเทศไทย

หมายเหตุ: ระยะเวลา 5 ปี มาจาก วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ ส.ว. 250 คน มาจากการแต่งตั้งของ คสช. และ ระยะเวลา 20 ปี คือกรอบเวลา ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ คสช. กำหนดให้พรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ตามแนวทางที่ คสช.วางไว้