จม.เปิดผนึก ชี้แจงข้อเท็จจริง ถึง รมว.ไอซีที

จาก blog เมื่อวานนี้ ที่อ้างถึงนโยบายของ รมว.ไอซีที คนใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับ Open Source ล่าสุดคุณเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการโอเพ่นซอร์ส ได้ทำการเขียนจม.เปิดผนึกไว้ที่ Blognone.com ถึง รมว.ไอซีที ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับซอร์ฟแวร์โอเพ่นซอร์ส สำหรับผู้ที่สนใจลงชื่อสนับสนุน สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ จดหมายเปิดผนึก ถึง รมว. กระทรวง ICT