อ.เชียงคาน (จ.เลย)

เชียงคาน เมืองเลยเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน โดยผ่านพื้นที่ อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม เป็นระยะทางยาว 96 กม. แม่น้ำโขงช่วงนี้จะบีบตัวแคบตามร่องน้ำที่เต็มไปด้วยโขดหินใต้น้ำ ซึ่งยามน้ำลดช่วงหน้าแล้งจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็นแก่งหิน เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามคลอดลำน้ำ สามารถท่องเที่ยวได้ตามเส้นทางหมายเลข 211 (เชียงคาน-ปากชม) ถนนนี้เลาะเลียบแม่น้ำโขงไปตลอดสาย จะเลือกขับรถเที่ยงชมหรือขี่จักรยานก็จะได้บรรยากาศเพลิดเพลินไปอีกแบบ ระหว่างทางมีวัดและสถานที่น่าสนใจให้แวะชมหลายแห่ง