ขุนตาน

อุโมงค์ขุนตาน คืออุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เริ่มสร้าง เมื่อ พ.ศ 2450 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2461 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 11 ปี อุโมงค์ขุนตานมีขนาดกว้าง 5.20 เมตร สูง 5.50 เมตร และยาว 1,352.10 เมตร เป็นอุโมงค์ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนว อุโมงค์ด้านเหนือสูงกว่าด้านใต้ประมาณ 14 เมตร (ข้อมูลจาก th.wikipedia.org)
Direct Video: Google Video , YouTube