CSS

แบ่งพื้นที่เนื้อหาเป็นคอลัมน์ ด้วยคำสั่ง CSS Multiple Columns

โดยปกติแล้วการแสดงผลเนื้อหา จะแสดงผลเต็มพื้นที่ <div> หรือ ความกว้างหน้าเว็บ แต่ด้วยคำสั่ง CSS Multiple Columns สามารถกำหนดให้เนื้อหาภายใน <div> หรือ ภายในพื้นที่ความกว้างหน้าเว็บ ให้แสดงผลแบ่งเป็นคอลัมน์ (ให้นึกถึงการจัดหน้าของนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์)

poakpong Fri, 2019-03-15 - 17:54
วิธีใช้งาน Google Fonts สำหรับเว็บไซต์ และงานมัลติมีเดีย

เว็บไซต์ Google Fonts -- https://fonts.google.com -- โดยสามารถเลือกดูเฉพาะภาษาที่ต้องการ เช่น Language: Thai (ภาษาไทย) เป็นต้น

Google Fonts

วิธีนำ Google Fonts ไปใช้แสดงผลในเว็บไซต์

1. กดเครื่องหมาย + (ปุ่มวงกลมสีแดง) มุมขวาของกรอก font ที่ต้องการ

poakpong Wed, 2019-02-27 - 20:28

ตัวช่วย Stylish ให้เว็บกลับมามีสีสันปกติ

ในเดือนตุลาคม 2560 ประเทศไทยอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ให้บริการเว็บไซต์ในประเทศไทยหลายราย ตัดสินใจร่วมไว้ทุกข์ ด้วยการใช้คำสั่ง css filter grayscale ในการลดความสดใสของเว็บไซต์ ให้เข้ากับบรรยากาศของประเทศ

อย่างไรก็ดี มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้งานเว็บไซต์สีสันปกติ ตัวช่วย Stylist พอจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น

การปรับใช้ HTML Textbox ใน Drupal 7 ร่วมกับ WYSIWYG และ CKEditor จัดตำแหน่งย่อหน้า และปุ่มเลือกสีตัวอักษร

เป็นที่ทราบกันดีว่า โปรแกรม Drupal ตั้งแต่ในอดีต มาจนถึงเวอร์ชั่น 7 นั้นมีข้อจำกัดเรื่องกล่องข้อความ (เนื้อหา) Textbox ที่ไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดการความสวยงามของเนื้อหา โดยค่าเริ่มต้นของ Drupal 7 ก็ยังคงเป็นกล่องว่างๆ พร้อมสำหรับพิมพ์ Plain Text เท่านั้น และหากต้องการปรับแต่งความสวยงามของเนื้อหา ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง HTML และ CSS พอสมควร

poakpong Sun, 2017-05-21 - 13:54
รวมคำสั่ง CSS ที่ใช้บ่อย ในการปรับแต่งตัวอักษรในเว็บไซต์

เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ ช่วยให้คนทำเว็บไซต์ สามารถกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับหน้าตา-สีสัน ของเว็บไซต์ได้มากขึ้น รวมถึงการปรับแต่ง "ตัวอักษร" ภายในเว็บไซต์ ก็มีความสามารถมากขึ้นตามไปด้วย

มาลองดูคำสั่ง CSS เกี่ยวกับตัวอักษร ที่ใช้กันบ่อย ในการปรับแต่งเว็บไซต์ เช่น...

poakpong Thu, 2015-04-23 - 13:56
Subscribe to CSS