กำหนดการ ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

หลังจากการประกาศใช้ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 กกต. ได้ประกาศวัน-เวลา ในการดำเนินการ เพื่อมุ่งไปสู่วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 ดังนี้

โปรแกรมเลือกตั้ง ก.พ.-มี.ค. ก่อนการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

  • 4-8 กุมภาพันธ์ : รับสมัคร ส.ส.
  • 15 กุมภาพันธ์ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

เดือนมีนาคม 2562

  • 4-16 มีนาคม : ลงคะแนนล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร
  • 17 มีนาคม : ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตจังหวัด
  • 24 มีนาคม : วันเลือกตั้ง