คุณใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการแบ่งขั้วการเมือง เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ?

คำถาม: คุณใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการแบ่งขั้ว พรรคการเมือง ที่จะเลือกหรือไม่เลือก ในการเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 ?

สนับสนุน ประยุทธ์ จันทร์โอชา vs ไม่เอา ลุงตู่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการรัฐประหารยึดอำนาจ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเป็นนายกมาแล้วเกือบ 5 ปี และยังถูกเสนอชื่อให้เป็น แคนดิเดท นายกรัฐมนตรี ในนามของพรรคพลังประชารัฐ ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 นี้ด้วย

พวก ทักษิณ ชินวัตร vs ไม่เอา ผีร้ายทักษิณ

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคไทยรักไทย (ถูกยุบไปนานแล้ว) ปัจจุบัน อาศัยอยู่ที่ประเทศดูไบ แต่ยังเป็นตัวละครสำคัญที่จะถูกนึกถึงเสมอ เมื่อพูดถึงพรรคการเมือง เช่น เพื่อไทย และ ไทยรักษาชาติ ว่ามีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง กับ ทักษิณ ชินวัตร

พรรคการเมือง จัดตั้งใหม่ คนหน้าใหม่ vs พรรคเก่าแก่ คนหน้าเดิม

ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ และในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีพรรคการเมืองที่จดจัดตั้งขึ้นใหม่หลายพรรค แต่บางพรรคการเมืองแม้ว่าจะตั้งขึ้นมาใหม่ ก็มีการดึง อดีต ส.ส. หลายสมัยเข้ามาร่วม

ประชาธิปไตย vs สืบทอดอำนาจ คสช.

คำนิยามของการปกครองในประเทศไทย เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีการทำรัฐประหารอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง จนมีคนเปรียบเทียบว่า เป็นการต่อสู้กันระหว่าง อำนาจประชาธิปไตย กับอำนาจเผด็จการ(รัฐประหาร)

หลักเกณฑ์แบ่งขั้วการเมือง?