รำลึก 24 มิถุนายน 2475

symbol 

» เอกราช

» ปลอดภัย

» เศรษฐกิจ

» เสมอภาค

» เสรีภาพ

» การศึกษา

หลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร ที่ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2475 มาถึงทุกวันนี้เรามีครบแล้วหรือยัง ? 

อ่านเพิ่มเติม... "หมุดประชาธิปไตย" มีกูไว้ (ในใจ) ไม่ไร้เสรีภาพ - [บทความจากประชาไท]